آزمون تعیین سطح

زبان انگلیسی

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

آزمون تعیین سطح انگلیسی حاضر آزمون استانداری است که توسط دانشگاه کمبریج طراحی شده است. این آزمون تعیین سطح شامل ۲۵ سوال چند گزینه ای است که همه آنها مربوط به انگلیسی عمومی می باشند.
با پاسخ دادن به هر سوال یک امتیاز دریافت خواهید کرد و مجموع امتیازات هم ۲۵ است.

با انجام این آزمون تعیین سطح آنلاین کاملا رایگان، از سطح تقریبی زبان خود آگاه خواهید شد.

هیچ محدودیت زمانی برای این آزمون مشخص نشده است.